CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin:
– Partyshop.vn thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm hỗ trợ công tác lưu trữ và quản lý khách hàng cá nhân của doanh nghiệp,
đây là cơ sở để phân biệt các khách hàng khác nhau nhằm mang lại cho họ những lợi ích và quyền lợi tương ứng.
– Các thông tin cá nhân giúp Partyshop.vn có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn nhằm mang lại cho khách hàng sự thỏa mãn tuyệt đối đối với
các sản phẩm dịch vụ được cung cấp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
– Chỉ dùng cho nội bộ web www.partyshop.vn để gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
– 1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4. Tổ chức tiếp cận thông tin:
– PartyShop.vn

5. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
– Số 2 Thảo Điền, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
– Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về partyshop.vn@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:
– Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật hoàn toàn và chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ đối tác thứ
ba nào, ngoài ra, khách hàng còn có thể có những yêu cầu cao hơn về việc bảo mật thông tin cá nhân của mình.
– Mọi khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của mình, hoặc nếu
khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân của mình, hãy gửi e-mail cho chúng tôi.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng:
– Trường hợp khách hàng khiếu nại về việc Partyshop.vn đã sử dụng thông tin khách hàng trái với mục đích hoặc vượt quá phạm vi đã
thông báo ở trên. Khách hàng phải gửi đơn khiếu nại và giấy tờ, tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của Partyshop.vn. Trong thời
hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại và giấy tờ, tài liệu chứng minh của khách hàng. Partyshop.vn sẽ xem xét và
giải quyết các khiếu nại đó.
– Nếu khách hàng chứng minh được Partyshop.vn sử dụng thông tin cá nhân khách hàng sai mục đích hoặc vượt quá phạm vi đã thông báo gây
ra thiệt hại cho khách hàng và thiệt hại đó do lỗi của Partyshop.vn gây ra thì Partyshop.vn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho khách
hàng toàn bộ thực tế phát sinh trong phạm vi nghĩa vụ của mình hoặc liên đới bồi thường do lỗi của 2 bên.